OPTIMISTER LEVER LÄNGRE

Man kan lära sig att bli mer optimistisk! Hjärnan är anpassningsbar, som en muskel kan den tränas och bli starkare. Studier i neurovetenskap visar att med träning kan vår hjärna tänka på nya sätt, vilket innebär att ja, vem som helst kan bli en optimism.

Optimism är vad världen behöver i tider när livet ställs på sin spets på grund av diverse kriser, ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga. Utmaningar som inte går att ignorera vilket leder till lidande över hela jorden. Positiva sociala band påverkar vår hälsa, hur lyckliga vi känner oss och våra prestationer. Människor med starka band har färre problem med ångest och depressioner. De har även större självförtroende och är mer empatiska, mer tillitsfulla och samarbetsvilliga.

Marie Forleo har skrivit boken “Allt går att lösa”, där hon beskriver sin egna mors barndom som bestod av en uppväxt med missbrukande föräldrar. En knaper ekonomisk uppväxt där modern hela tiden bevisade att med optimism och med tankesättet “Allt går att lösa” kommer man långt. Marie blev själv hjälpt av detta tankesätt till att få jobb många bara drömmer om. Dessutom flera uppnådda mål genom att ha en mer optimistisk syn på livet. Forskning visar att det är 42 % större chans att nå sina mål om man skriver ner dem. Så förutom detta tips blir det även boken “Allt går att lösa”.