Tillsätt haverikommission vid självmord

Idag är det suicidpreventiva dagen. Att begå självmord är den yttersta handlingen vid allvarlig psykisk ohälsa och drabbar inte bara offret själv utan är dessutom en tragedi för anhöriga och vänner. Ett självmord skapar ofta skuldkänslor och är något som efterlevande bär med sig hela livet och som förändrar alla dagar framöver. Att motverka självmord handlar väldigt mycket om att arbeta förebyggande. Oftast skapas suicidtankar efter en längre tids psykisk ohälsa. Därför har vi möjligheter att mycket tidigare upptäcka personer som mår dåligt och sätta in stöd och hjälp. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa men ännu svårare att beröra självmordstankar. Ofta undviker vi dessa jobbiga ämnen som dessa eftersom det fortfarande finns mycket fördomar kring psykisk ohälsa. Som medmänniska kan du ändå observera och iaktta, ställa frågor men framför allt lyssna. Backa inte undan om du får förtroendet från en människa. Lyssna istället och visa att du bryr dig – det klarar vi alla!

Suicidprevention handlar både om hälso- och sjukvård och effektiva behandlingsformer till exempel inom psykiatrin men en stor del av de personer som begår självmord har aldrig haft kontakt med vare sig psykiatri eller hälso- och sjukvård i övrigt. Det gäller oftast oss män som hellre biter ihop och kämpar på istället för att öppna upp oss för hjälp och stöd. Omgivningen upptäcker oftast inga varningssignaler förrän efteråt när allt är för sent.

Oavsett hur framgångsrikt det förebyggande arbetet kommer att bli så kommer vi dess värre, trots politiska nollvisioner, att få uppleva självmord. På samma sätt som att man efter en flygolycka tillsätter en haverikommission så måste samhället tillsätta en egen haverikommission vid ett tragiskt självmord. Vi lär aldrig hitta någon ”svart låda”, som registrerat vad som hänt in i minsta detalj, men om de myndigheter som varit inblandade kring en person som begått självmord kan mötas så kan vi lära inför framtiden. Man kan då tillsammans analysera, om något och i så fall vad, som inte fungerat. Det kan handla om skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsplats men inte minst anhöriga. Inget av detta ska ske för att skuldbelägga och hitta syndabockar utan bara för att kunna lära och kunna rätta till eventuella brister man upptäckt. Då visar vi att vi alla tar det suicidpreventiva arbetet på allvar.
/Pierre Edström


Text Av Pierre Edström
Foto: Louise Andersson