Utbildningar

Har din arbetsplats råd att inte förebygga psykisk ohälsa?

Genom att utbilda din personal med första hjälpen för psykisk hälsa gör du en god investering för framtiden. Det blir en ekonomisk vinst i det långa loppet och både du och dina anställda kommer att tjäna på våra lärorika och givande utbildningar. Våra utbildningar är professionella och utbildade föreläsare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vet vad vi pratar om och vi vet hur man förebygger och bemöter det tabubelagda folkhälsoproblemet.

UTBILDNINGAR

Har din arbetsplats råd att inte förebygga psykisk ohälsa?

Genom att utbilda din personal med första hjälpen för psykisk hälsa gör du en god investering för framtiden. Det blir en ekonomisk vinst i det långa loppet och både du och dina anställda kommer att tjäna på våra lärorika och givande utbildningar. Våra utbildningar är professionella och utbildade föreläsare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vet vad vi pratar om och vi vet hur man förebygger och bemöter det tabubelagda folkhälsoproblemet.

HJÄLP, MIN HJÄRNA BRINNER!

En föreläsning om hur det är att leva med psykisk ohälsa och vägen tillbaka.

Här får ni en rundvandring med Charlotte Kaupang, bland känslor och tankar från tiden som utbränd med diagnos utmattningsdepression. Hur kunde det gå så långt att livet blev svart som natten, från att vara levnadsglad och energisk, till totalt orkeslös.

En föreläsning som kan ge ökad förståelse att alla kan bli drabbade och vad som händer både för den som blir drabbad och omgivningen runt personen. Under föreläsningen ges även tips och råd kring återhämtningsprocessen som även är viktig att ta till sig när man är fullt frisk eller för att slippa nudda vid den berömda väggen.

HJÄLP, MIN HJÄRNA BRINNER

Kurstid: 60 minuter
Kostnad: Offereras
Föreläsare: Certifierad MHFA instruktör
Certifierad från Karolinska Institutet
Passar alla inom alla yrken

UNDVIK PSYKISK OHÄLSA – BLI FÖRSTA HJÄLPARE 

Bland alla tidigare kurser inom HLR som är det vanligaste att man lägger till psykisk ohälsa. Men det är fler som insjuknar i psykisk ohälsa och det är dags att börja ta det på allvar. Bli en första hjälpare inom psykisk hälsa. Här får man verktygen till att både kunna se varningssignalerna innan det är för sent. Också redskap för att motverka och förebygga. 

En utbildning med mål att ge alla en större förståelse för psykisk ohälsa. Kan du som kollega i tid upptäcka att en jobbkamrat mår dåligt kan du rädda liv genom att agera i tid.

Hur pratar man med någon som man anar mår dåligt?
Hur förhindrar man tabun kring att prata om psykisk ohälsa?
Genom gruppövningar, filmer och föreläsning av våra certifierade instruktörer lär vi medarbetare om hur man bemöter folkhälsoproblemet på bästa tänkbara sätt.

Målet är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök, ångest och depression.

Undvik psykisk ohälsa - bli första hjälpare

Kurstid: 3 timmar
Kostnad: Offereras
Utbildare: Certifierade YourMinds instruktörer/MHFA instruktörer
Certifierade från Karolinska Institutet

Fri från oro och ohälsosam stress

Att stress förekommer är och kan vara sunt. Det kan till och med vara hälsosamt, så länge den bara är tillfällig. Många människor mår bra av att jobba med lite tidspress och få kavla upp ärmarna och vässa sitt fokus.

Det är när stressen blir långvarig som den kan bli ohälsosam. Då finns det risk för en osund arbetsplats med personal som slutar prestera.
Fri från oro och stress ger inspiration till att bibehålla sitt välbefinnande samtidigt som man orkar att prestera. Det går att kavla upp ärmarna, prestera på hög nivå och ändå slippa stress och oro.

Fri från oro och ohälsosam stress

Kurstid: 1 – 3 timmar
Kostnad: Offereras
Utbildare: Certifierade YourMinds instruktörer/MHFA instruktörer
Certifierade från Karolinska Institutet

ATT LEDA SIG SJÄLV – VÄGEN TILL ATT LEDA ANDRA! 

Kursen ”vägen till att leda andra” handlar om att först kunna leda sig själv, våga tro på sig själv. Det är genom att våga utmana sig själv som vi utvecklar oss och skapar en förmåga att förlita och tro på oss själva. Den personliga utvecklingen är viktig och är grunden för ett gott ledarskap. Med ett klokt självledarskap med god självinsikt har du möjlighet att skapa ditt dream-team. Att kunna få sitt team att jobba mot gemensamma mål, dessutom se till att bibehålla en välmående arbetsplats ger full-pott. Ta fram kompetenserna och allas förmåga, led dig själv och andra mot det gemensamma målet!

ATT LEDA SIG SJÄLV - VÄGEN TILL ATT LEDA ANDRA!

Kurstid: 1 – 3 timmar
Kostnad: Offereras
Utbildare: Certifierade YourMinds instruktörer/MHFA instruktörer
Certifierade från Karolinska Institutet

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa

Detta är vår mest djupgående och längsta utbildning. Föreläsningen utgår från Karolinska institutet och sträcker sig under en hel dag. MHFA, mental health first aid, står för första hjälpen till psykisk hälsa. Efter utbildningen har man fått god kunskap om hur man ska agera när man möter någon som lider av eller är på väg att utveckla psykisk ohälsa.

Utbildningen utformas efter tre kategorier:

Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (vuxen)

Första hjälpen kursen är på tolv timmar. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom

Första hjälpen programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är under fjorton timmar, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser.

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Vi kan erbjuda kursen som berör den äldre målgruppen. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och uppåt. Kursen är under tolv timmar och behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa på bästa och snabbaste sätt.

Tillsammans med er vill vi skapa Sveriges bästa arbetsgivare med välmående som framgångsfaktor.