Utbildningar

Har din arbetsplats råd att inte förebygga psykisk ohälsa?

Genom att utbilda din personal med första hjälpen för psykisk hälsa gör du en god investering för framtiden. Det blir en ekonomisk vinst i det långa loppet och både du och dina anställda kommer att tjäna på våra lärorika och givande utbildningar. Våra utbildningar är professionella och utbildade föreläsare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vet vad vi pratar om och vi vet hur man förebygger och bemöter det tabubelagda folkhälsoproblemet.

UTBILDNINGAR

Har din arbetsplats råd att inte förebygga psykisk ohälsa?

Genom att utbilda din personal med första hjälpen för psykisk hälsa gör du en god investering för framtiden. Det blir en ekonomisk vinst i det långa loppet och både du och dina anställda kommer att tjäna på våra lärorika och givande utbildningar. Våra utbildningar är professionella och utbildade föreläsare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vet vad vi pratar om och vi vet hur man förebygger och bemöter det tabubelagda folkhälsoproblemet.

HHR – Rädda Liv!

En utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa, där HHR står för hjärn- och hjärträddning, riktar sig till alla medarbetare i ett företag, offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, skolor och organisationer.

Psykisk hälsa på arbetsplatsen handlar om individen, organisationen och samhället i stort. Utbildningen omfattar frågor som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande, beteende, organisationers resultat samt socialt välbefinnande.

Som arbetsgivare har man ett ansvar att på arbetsplatsen arbeta förebyggande och motverka psykisk ohälsa. Föreskrifterna är reglerade i arbetsmiljölagstiftningen.

Det är alltid en fördel att investera i psykisk hälsa som en del av organisationens etiska normer och kultur. Att arbeta aktivt på området bidrar till att fullgöra det sociala ansvar som arbetsgivare har med sina anställda.

I HHR blir man en första hjälpare vilket innebär att man lär sig att se varningssignaler och hur man bemöter personer med psykisk ohälsa. Vilket ansvar ligger på medarbetare för att upprätthålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Syftet med HHR är att öka kunskapen och förebygga psykisk ohälsa. Som deltagare får du lära dig att se varningssignaler och hur du agerar i ditt bemötande med någon du misstänker mår dåligt. Du får även veta hur du som kollega och arbetskamrat kan underlätta vid återkomst till arbetsplatsen.

 

 

HHR - hjärt och hjärnräddning

Kurstid: Ca 3 timmar

Utbildare: Certifierade YourMinds instruktörer/MHFA instruktörer
Certifierade från Karolinska Institutet

Utbildningsbevis: Efter fullföljd utbildning är du diplomerad första hjälpare i HHR – Hjärn och Hjärträddning

Kostnad: Offereras

 

 

 

 

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa

Detta är vår mest djupgående och längsta utbildning. Föreläsningen utgår från Karolinska institutet och sträcker sig under en hel dag. MHFA, mental health first aid, står för första hjälpen till psykisk hälsa. Efter utbildningen har man fått god kunskap om hur man ska agera när man möter någon som lider av eller är på väg att utveckla psykisk ohälsa.

Utbildningen utformas efter tre kategorier:

Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (vuxen)

Första hjälpen kursen är på tolv timmar. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom

Första hjälpen programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är under fjorton timmar, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser.

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Vi kan erbjuda kursen som berör den äldre målgruppen. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och uppåt. Kursen är under tolv timmar och behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa på bästa och snabbaste sätt.

Tillsammans med er vill vi skapa Sveriges bästa arbetsgivare med välmående som framgångsfaktor.