HHR –
Hjärt- och hjärnräddning

Vårt mål är öppna upp och normalisera att våga prata om något som majoriteten människor upplever en eller flera gånger under sitt liv, när den psykiska belastningen blir för stor.
YourMinds utbildar i HHR om hur vi på ett medmänskligt plan kan bemöta, stötta och hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Detta utan att vi själva ska dras med i det som den drabbade upplever och agerar utifrån.

Vår erfarenhet är att behovet av kompetenshöjning inom detta område är stort på arbetsplatserna runt om i Sverige och i världen.
YourMinds inriktar sig på att företag tar sitt ansvar för att stärka sitt humankapital. Detta genom att involvera alla på ett företag från chefer med personalansvar, medarbetare utan personalansvar, skyddsombud och fackliga representanter.

Genom insikter och kompetenshöjning inom detta viktiga område, har du som arbetsgivare och medarbetare alla möjligheter att påverka ett mentalt välmående, för att förebygga psykisk ohälsa.

Våra utbildningar inkluderar också att känna igen när professionell hjälp kan behövas och hur du stödjer någon genom att navigera den processen. Ibland är det bästa stödet att veta när och hur man ska hänvisa till experter. Om ert företag saknar egen företagshälsovård, är YourMinds anslutna till kvalificerade vårdgivare som kan erbjuda det nödvändiga stödet.

Våga se

Lär dig att upptäcka de subtila tecknen på psykisk ohälsa. Genom att vara uppmärksam kan du identifiera problem tidigt och agera snabbt.

Våga fråga

Att ställa frågor kan vara livsförändrande. Vi utrustar dig med kunskapen att närma dig känsliga ämnen med respekt och empati.

Våga lyssna

Aktivt lyssnande är en av de mest kraftfulla verktygen vi har. Lär dig att lyssna på ett sätt som validerar och stödjer, vilket skapar en miljö där alla känner sig hörda.

Våga stödja

Bli den stöttepelare dina kollegor behöver. Med rätt verktyg och strategier kan du erbjuda meningsfullt stöd och hjälp.

YourMinds

Det ska vara lika självklart för alla anställda i Sverige som idag går en HLR-utbildning att gå utbildning i HHR – Hjärt- och hjärnräddning. Vi vill att alla ska få kunskap och möjlighet att agera praktiskt mot psykisk ohälsa vare sig det är på en arbetsplats eller i vårt samhälle.