YOURMINDS

För en bättre social arbetsmiljö

Utbildningar

YOURMINDS

För en bättre social arbetsmiljö UTBILDNINGAR

INVESTERA I DIN PERSONAL – ANLITA OSS PÅ YOURMINDS

Har du brandvarnare på jobbet? Tänkte väl det. Förmodligen har du även utbildat din personal i hjärt-lungräddning. Det finns dock ett stort folkhälsoproblem i vårt land som allt för få företag har kunskap att klara av på rätt sätt – nämligen psykisk ohälsa.

Vi på Yourminds utbildar dig som arbetsledare och din personal i hur man förebygger psykisk ohälsa. Vi hjälper dig att genom en liten investering ge tillbaka något som du vinner på i det långa loppet: vilket är välmående och nöjda anställda.

Vi på Yourminds har lång erfarenhet av att både föreläsa och av psykisk ohälsa. Vi är experter på hur man i tid förhindrar att folk utvecklar psykisk ohälsa men även hur man arbetar med det om en kollega en dag ger tecken på att allt inte står rätt till.

INVESTERA I DIN PERSONAL – ANLITA OSS PÅ YOURMINDS

Har du brandvarnare på jobbet? Tänkte väl det. Förmodligen har du även utbildat din personal i hjärt-lungräddning. Det finns dock ett stort folkhälsoproblem i vårt land som allt för få företag har kunskap att klara av på rätt sätt – nämligen psykisk ohälsa.

Vi på Yourminds utbildar dig som arbetsledare och din personal i hur man förebygger psykisk ohälsa. Vi hjälper dig att genom en liten investering ge tillbaka något som du vinner på i det långa loppet: vilket är välmående och nöjda anställda.

LÄS MER

Vi på Yourminds har lång erfarenhet av att både föreläsa och av psykisk ohälsa. Vi är experter på hur man i tid förhindrar att folk utvecklar psykisk ohälsa men även hur man arbetar med det om en kollega en dag ger tecken på att allt inte står rätt till.

Psykisk ohälsa kostar det svenska samhället miljarder

Gör en investering som gör skillnad – både för ditt företag, ditt mående och för dina kollegor.

Visste du att den psykiska ohälsan kostade det svenska samhället omkring 142 miljarder kronor under 2010 och att denna kostnad kommer att uppgå till cirka 345 miljarder kronor 2030?

Detta är något som vi på Yourminds vill ändra på. Genom att utbilda företag runt om i Sverige är vårt mål att minska den psykiska ohälsan på lång sikt och framförallt ge anställda den utbildning och kunskap som krävs om en kollega mår dåligt.

Låt det inte gå för långt – utbilda dig och ditt företag i första hjälpen för psykisk hälsa. Problemet är stort idag bland svenskarna och behöver mötas med den utbildning och kunskap som krävs för att förhindra att folkhälsoproblemet fortsätter sprida sig i landet.

Psykisk ohälsa kostar det svenska samhället miljarder

Gör en investering som gör skillnad – både för ditt företag, ditt mående och för dina kollegor.

Visste du att den psykiska ohälsan kostade det svenska samhället omkring 142 miljarder kronor under 2010 och att denna kostnad kommer att uppgå till cirka 345 miljarder kronor 2030? Detta är något som vi på Yourminds vill ändra på.

LÄS MER

Genom att utbilda företag runt om i Sverige är vårt mål att minska den psykiska ohälsan på lång sikt och framförallt ge anställda den utbildning och kunskap som krävs om en kollega mår dåligt.

Låt det inte gå för långt – utbilda dig och ditt företag i första hjälpen för psykisk hälsa. Problemet är stort idag bland svenskarna och behöver mötas med den utbildning och kunskap som krävs för att förhindra att folkhälsoproblemet fortsätter sprida sig i landet.

En utbildning som förmodligen lär användas mer än HLR

Hjärt-lungräddning i all ära, men tyvärr lär du möta fler som lider av psykisk ohälsa i ditt arbetsliv än vad du kommer möta folk som behöver hjälp med andningen.

En utbildning som förmodligen lär användas mer än HLR

Hjärt-lungräddning i all ära, men tyvärr lär du möta fler som lider av psykisk ohälsa i ditt arbetsliv än vad du kommer möta folk som behöver hjälp med andningen.

Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt om oss alla i vår vardag. Vare sig det är en familjemedlem, en kollega eller någon annan som du möter är Yourminds utbildning en bra grund att stå på för att kunna hjälpa våra medmänniskor.

LÄS MER

Ge företaget en mer djupgående förståelse för detta stora problem och även en bra grund att stå på när man väl behöver agera. Vi vet hur du ska agera när du märker en varningssignal gällande psykisk ohälsa och vi har även svaret på hur du ska agera när någon väl hunnit bli drabbad.

Vi vänder oss till allt från kassapersonalen till skyddsombud, fackliga ombud, HR-personal, chefer och arbetsledare. Med inspirerande, enkel och forskningsbaserad pedagogik ger vi dig nycklarna till en bättre arbetsplats och livsviktig kunskap.

Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt om oss alla i vår vardag. Vare sig det är en familjemedlem, en kollega eller någon annan som du möter är Yourminds utbildning en bra grund att stå på för att kunna hjälpa våra medmänniskor.

Ge företaget en mer djupgående förståelse för detta stora problem och även en bra grund att stå på när man väl behöver agera. Vi vet hur du ska agera när du märker en varningssignal gällande psykisk ohälsa och vi har även svaret på hur du ska agera när någon väl hunnit bli drabbad.

Vi vänder oss till allt från kassapersonalen till skyddsombud, fackliga ombud, HR-personal, chefer och arbetsledare. Med inspirerande, enkel och forskningsbaserad pedagogik ger vi dig nycklarna till en bättre arbetsplats och livsviktig kunskap.

Visste du att…

• 40-60 produktionsbortfall sker när den anställde går igenom en tuff period.

• En dags frånvaro från arbetet av en anställd beräknas kosta minst 10% av månadslönen per dag.

• Att omsätta en resurs i sin personalstyrka kan kosta uppåt en halv miljon i rekrytering, inskolning och produktionsbortfall från HR, chefer och den anställde.

• Psykiatriska diagnoser står idag för 70% av kostnaderna för sjukfrånvaron.

• Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till 1 av 2 kommer någon gång i livet att drabbas.

Kontakta oss redan idag!