Om oss

Vad är HHR?

Idag kostar konsekvenserna av psykisk ohälsa samhället och företagen nära 240 miljarder årligen enligt Skandia. Varav 71 miljarder är långtidssjukskrivningar. Takten som denna årskostnad hittills växt fram på, kan innebära att summan landar på hela 340 miljarder 2035.  Den individuella känslomässiga kostnaden går förstås inte lika lätt att kvantifiera men vi kan nog vara överens om att den upplevs som mycket hög. Till och med tyvärr livsfarligt hög. Vi måste få stopp på detta.YourMinds har utvecklat ett evidensbaserat utbildningsupplägg; Hjärt- och hjärnräddning (HHR) som har till syfte att tidigt se signaler, och innan det ens hinner gå så långt att en kollega eller medmänniska närmar sig den kritiska punkten som kan leda till djup depression, utbrändhet eller utmattningssymptom. Och innan dessa tillstånd får fäste eller allvarliga konsekvenser, antingen kunna häva den negativa utvecklingen eller tidigt vägleda individen till rätt stöd eller hjälp. Innan det blir för svårt, innan det går för långt. Innan.

Vi menar nämligen att mycket av dagens gällande förhållningssätt kring psykisk ohälsa lägger tonvikt vid förberedande arbete och rehabilitering. Men att vi skulle vinna mycket på att även lägga fokus på läget mellan dessa två. Det läget vi kan kalla för ”Agerandet”.

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika mer eller mindre komplexa mentala tillstånd. Uppkomna av minst lika många individuella skäl och bakgrunder. Psykisk ohälsa står för hälften av alla sjukskrivningar och 1/3 av dessa är kopplade till olika former av missbruk.
YourMinds ser problematiken med psykisk ohälsa huvudsakligen från ett arbetsmiljöperspektiv. Det vill säga, våra certifierade utbildare lär ut HHR metoden från två utgångspunkter; från ett chefs/ledarskapsperspektiv och från ett medarbetarperspektiv. Båda perspektiven landar så småningom hos individen men utbildningsinnehållet och vägen dit skiljer. Här kan du läsa mer om våra olika utbildningsupplägg (PDF länkar).

Det vi också erbjuder är om man upptäcker psykisk ohälsa eller problematik, så finns det mer under YourMinds och HHR som erbjuder mer kunskap.. Se här: Kurskatalog – Hjärt- och hjärnräddning (addwisdom.se)

Oavsett om man som chef har ett formellt ansvar eller som medarbetare ett kollegialt vänskapligt ansvar att värna sina medmänniskor kokar mycket i HHR metoden ned till att ha mod. Dels som arbetsgivare att våga sätta frågan på agendan. Men också att som medmänniska våga se en kollega. Att våga fråga, våga lyssna på svaret och våga stödja och vara närvarande. En arbetsplats har sällan etablerat en sådan kultur eller gjort det legitimt och allmänt accepterat att prata om psykisk ohälsa. Det hjälper HHR metoden till med.

Det ska vara lika självklart för alla anställda i Sverige som idag går en HLR-utbildning att gå utbildning i HHR – Hjärt- och hjärnräddning. Vi vill att alla ska få kunskap och möjlighet att agera praktiskt mot psykisk ohälsa vare sig det är på en arbetsplats eller i vårt samhälle.