Våra utbildningar

Upptäck kraften i vår omfattande HHR-utbildning – både digitalt och på plats över hela Sverige

Om Hjärt- och hjärnräddning

Som chef har du ett formellt arbetsmiljöansvar för dina anställda men också förstås ett affärsmässigt ansvar. Det sistnämnda är enklare att mäta, ha kontroll över och kunna hantera med lite framförhållning. Psykisk ohälsa är betydligt svårare att upptäcka i tid. Faktum är att tecknen på psykisk ohälsa kan vara det precis omvända mot vad man tror. Högpresterande, socialt kompetenta, framgångsrika, duktiga, omtyckta medarbetare döljer ett helt annat egentligt tillstånd. Man skulle kunna kalla det ett ”clownsyndrom”. När scenbelysningen slocknar, skratten falnar och sminket torkas av träder en annan personlighet fram. En betydligt mer skör person med både upplevda och faktiska problem.

I chefsutbildningen HHR tar vi bland annat upp detta med att se tecken och ibland att omtolka beteenden. Men också arbetsmiljölagstiftning samt hur man gör ämnet okej och viktigt att samtala kring på en arbetsplats. Likväl att se till konkreta organisatoriska och de omfattande ekonomiska konsekvenserna av psykisk ohälsa.

Mentalt plåster

När barnen var små och ramlade av gungan kunde ibland ett Bamseplåster på fingret hjälpa en öm skinka. Det var chocken, oron, rädslan som behövde omsorg. Egentligen inte skinkan. Och Bamseplåstret blev symbolen för kramen och tröstandet man som förälder gav. Vi behöver ibland även som vuxna Bamseplåster.

Om man från ledningshåll etablerat en kultur på arbetsplatsen där det är allmänt känt att vi värnar om varandra blir ett samtal om psykisk ohälsa lättare att initiera för en anställd. Det behöver ju inte ens ännu vara ett tillstånd av psykisk ohälsa utan kanske vara en lättare känsla av otillräcklighet, enklare familjeproblem eller misstanke om missbruk. Och ibland som sagt, om vi har modet och kunskapen att nå ut i tid, kan uppmärksamheten och omsorgen i sig räcka som åtgärd. Som ett mentalt plåster.

Förebygg ohälsa

Utbildningarnas syfte

– Är att öka kunskap om psykisk ohälsa, hur den kan upptäckas och bemötas.

– Öka kunskapen om hur lagstiftning och föreskrifter inom området psykisk ohälsa ska hanteras med ett tydliggörande kring arbetstagares och arbetsgivarens ansvar för att främja en god arbetsmiljö.

– Skapa utrymme för samtal om psykisk ohälsa, i allmänhet och hos medarbetare, och därigenom öka trygghet i hanteringen av psykisk ohälsa.

Varför välja oss

Bakgrunden till YourMinds

Utbildningarna baseras på svensk arbetsmiljölagstiftning. I Sverige regleras arbetsmiljön och arbetsgivarens ansvar när det gäller den psykosociala arbetsmiljön främst i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4), Första hjälpen och krisstöd, (AFS 1997:7) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Kontakta oss om våra utbildningar

Våra utbildningar är grundade i svensk arbetsmiljölagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket betonar vikten av proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Klicka på knappen Digitala utbildningar nedan om du vill läsa mer om våra digitala utbildningar. Vill du veta mer om våra fysiska utbildningar är du välkommen att mejla oss.

Kontakta oss på info@yourminds.se eller ring 070 254 68 86