Bli HHR-instruktör

Vill du bli HHR-instruktör?

HHR – instruktörsutbildning

HHR står för Hjärt- och Hjärnräddning och är ett koncept framtaget av YourMinds i Sverige. De allra flesta vet vad man ska göra vid en fysisk skada men få vet vad man ska göra när det gäller det mentala. YourMinds vill göra det lika självklart för människor att lära sig om det mentala.

Konceptet innehåller utbildningar i HHR, en faktabok och en digital första hjälpen väska (HHR-väskan). Materialet är evidensbaserad fakta och utbildningar är framtagna helt i riktlinje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I Sverige regleras arbetsmiljön och arbetsgivarens ansvar när det gäller den psykosociala arbetsmiljön främst i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4), Första hjälpen och krisstöd, (AFS 1997:7) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Föreskrifterna fastställer kraven på arbetsgivaren att i samverkan med skyddsombud bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall inom områdena organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften är en grundläggande del av den svenska arbetsmiljölagen och är central för att främja en god arbetsmiljö. HHR:s ledord bygger på att våga se, våga fråga, våga lyssna och våga stödja.

Upplägg – instruktörsutbildning

Att utbilda sig till HHR-instruktör innebär en del förstudie samt en heldags utbildning som ges fysiskt eller digitalt utav YourMinds utbildningsledare. Därefter finns möjlighet till handledning. Utbildningen ger dig behörighet till att organisera och genomföra HHR-utbildningar. Som en HHR-instruktör får du lära ut hur man känner igen symtom på psykisk ohälsa och hur man ska agera samt stödja.

Utbildningen är utformad för att inte bara förbättra förmågan att effektivt bemöta och assistera i situationer där någon drabbas av psykisk ohälsa, utan även för att agera proaktivt. Syftet är att utrusta deltagarna med de kunskaper och verktyg som krävs för att aktivt förebygga psykisk ohälsa. Genom att fokusera på både proaktiva insatser och akut stöd, strävar utbildningen efter att stärka välbefinnandet hos individer innan utmaningar blir allvarliga, samtidigt som den förbereder deltagarna för att agera effektivt i skarpa lägen.

I HHR finns det samlat de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa i vårt svenska samhälle. Det ger en god överblick om förekomsten av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Du får en djupare kunskap om tecken och symtom för att upptäcka psykisk ohälsa och agera utifrån de symtom som du uppmärksammat. Du lär dig vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka som bör undvikas, samt hur du lyssnar på ett icke dömande sätt och genomför stödjande åtgärder. HHR-konceptet är baserat på vetenskaplig evidens.

Kraven för att bli HHR-instruktör är att ha en förmåga att kommunicera och lära ut, ha en god social förmåga och inte vara dömande mot personer med psykiska problem.

Hur får jag tag i

Kursmaterial?

HHR-boken skickas med post i samband med anmälan. Via mail får du tillgång till HHR-väskan, HHR-utbildningen i sin helhet med manus och presentation. Denna presentation används vid dina egna utbildningar framåt. YourMinds ansvarar för att kontinuerligt uppdatera manuset och fungerar som ett stöd för att garantera att alla viktiga punkter tas upp under utbildningen.

Vad innebär det att vara

HHR-instruktör?

När du är utbildad instruktör har du rätten att genomföra egna utbildningar i HHR för medarbetare, medmänniska och i föreningslivet. Du kommer finnas med på YourMinds hemsida och ingå i nätverket för alla HHR-instruktörerna där möjlighet till utbyte av kunskap finns. Du har möjlighet till handledning av coach hos YourMinds.

När utbildning ska genomföras ansvarar YourMinds för att slutkunden faktureras och instruktören fakturerar arvode till YourMinds. Du får alltid ett grundarvode vid utbildningar och får provision när du säljer in egna utbildningar. Kostnad för att bli HHR-instruktör: 12.500 kr exkl. moms

HHR-utbildning för medarbetare,

medmänniskor och föreningslivet

HHR-utbildningen är en tre timmars utbildning som omfattas av föreläsning och gruppsamtal, eventuellt filmer. HHR-utbildningen består av tre delar:

1. Psykisk ohälsa och hälsa ur ett helhetsperspektiv. Vad säger lagar och regler. Vilket ansvar har man som chef/kollega. Vad är psykisk ohälsa, vad är inte psykisk ohälsa, vad tillhör livet?

2. HHR-guiden våga se, våga fråga, våga lyssna och våga stödja.

3. När en kollega kommer tillbaka, handlingsplaner, chefens ansvar/medarbetarnas ansvar.

Utbildningens

Syfte

  • Är att öka kunskap om psykisk ohälsa, hur den kan upptäckas och bemötas.
  • Öka kunskapen om hur lagstiftning och föreskrifter inom området psykisk ohälsa ska hanteras med ett tydliggörande kring arbetstagares och arbetsgivarens ansvar för att främja en god arbetsmiljö.
  • Skapa utrymme för samtal om psykisk ohälsa, i allmänhet och hos medarbetare, och därigenom öka trygghet i hanteringen av psykisk ohälsa.

Nästa utbildning är i Helsingborg den 16 april